Kotkan Autoteknillinen Yhdistys ry

12.06.2018 - Kotkan ATY palkitsi parhaan sotilaskuljettajan Haminassa 13.6.2018

Kotkan ATY palkitsi taas perinteiseen tapaan parhaan kotiutuneen kuljettajan Sotilaskuljettaja -lautasella Maasotakoulun / RUK:n kotiutustilaisuudessa Haminassa KE 13.6.2018.

Palkitsemisen suoritti varapuheenjohtaja Risto Serola.